לידיעתכם ניתן להדפיס גיליון  ציונים  (לא חתום), מערכת שעות, ורשימת לימודים קודמים דרך פורטל הסטודנט.מספר זהות
קוד סודילשיחזור סיסמא לחץ : כאן