מכלול 4 - תקלה בלתי צפויה

במקרה והתקלה חוזרת יש לפנות למכללה לקבלת עזרה.